Apmācības, konsultācijas, auditi, serviss

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos. 

Organizējam un vadam apmācības “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos” visiem pārtikas apritē nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 jānoklausās šis kurss. Apmācības var notikt gan uz vietas ražotnē, gan mūsu birojā, kā arī citās jums izdevīgās telpās un jums piemērotā laikā. Apmācības vada pārtikas nozarē pieredzējis speciālists un tiek izmantoti uzskatāmi materiāli. Pēc mācību kursa noklausīšanās izsniedzam noteikta parauga apliecību.

#Cost of Clean Model
equipment_broch-146

Droša ķīmisko produktu uzglabāšana un lietošana

Sadarbības partneriem organizējam un vadam apmācības par ķīmisko produktu uzglabāšanu un lietošanu visiem kas strādā ar mūsu ķīmiskajiem produktiem. Apmācībās sniedzam informāciju par ķīmiskajiem produktiem, to sastāvu un iedarbības veidiem, tīrīšanas un dezinfekcijas aprīkojuma pareizu lietošana, darba drošību ķīmisko produktu lietošanā, pirmās palīdzības pasākumi negadījumos ar ķīmiskām vielām, pasākumi ķīmisko vielu noplūdes gadījumā.  Apmācības var notikt gan uz vietas ražotnē, gan mūsu birojā, kā arī citās jums izdevīgās telpās un jums piemērotā laikā. Apmācības vada pieredzējuši mūsu uzņēmuma darbinieki un tajās tiek izmantoti uzskatāmi materiāli. Pēc apmācībām tiek izsniegtas apliecības par piedalīšanos.

Sadarbības partneriem piedāvājām dažāda veida auditus.

  • Tīrīšanas procesa audits
  • Tīrības audits
  • Līdzekļu uzglabāšanas audits
  • Dokumentācijas audits

 Šo auditu laikā tiek novērtēts tīrīšanas process, vizuāli kā arī ar ekspress testiem un nomazgājumu noņemšanu tiek pārbaudīta tīrība pēc mazgāšanas, kā tiek uzglabāti un lietoti ķīmiskie līdzekļi kā arī tiek pārbaudīta nepieciešamā dokumentācija. Pēc audita veikšanas izsniedzam audita pārskatu un rekomendācijas neatbilstību novēršanai.

checklist (1)
checklist (2)

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas par mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piemērotību un pielietošanu atkarībā no jūsu vajadzībām, konsultācijas pārtikas higiēnas un personāla higiēnas jomā. Ir iespējams saņemt arī konsultācijas no līdzekļu ražotāja Holchem pārstāvjiem ar lielu pieredzi darbā ar starptautiskiem koncerniem un supermārketu tīkliem.

Dokumentācijas izstrāde

 Mūsu personāls sadarbībā ar jums izstrādās un izsniegs jūsu vajadzībām nepieciešamo dokumentācijas paketi, kas saturēs visu ar ražotnes higiēnu un tīrīšanu saistītās procedūras. Dokumentācija ietvers  produkta informāciju un drošības datu lapas, līdzekļu sertifikātus, tīrīšanas instrukcijas, tīrīšanas izpildes veidlapas kā arī auditu pārskatus, dokumentāciju par apmācībām, aprīkojuma dokumentāciju kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

#Cleaning Instructions
tech-services

Tehniskais serviss

Vienmēr jūsu rīcībā ir zinoši mūsu uzņēmuma darbinieki, kuri pārbaudīs vai tīrīšanas aprīkojums darbojas atbilstoši, kā arī noregulēs aparatūru un nomainīs nepieciešamās detaļas, veiks koncentrāciju pārbaudi un kontrolēs tīrīšanas aprīkojuma tehnisko stāvokli.